Välkommen till 
Östgöta Konstförening!

Kulturens roll, som en del av yttrandefriheten har aktualiserats under 2022. Frågan om hur långt "armlängds avstånd" sträcker sig i den kommunala kulturpolitiken är fortfarande omtvistad.
Som förening vet vi vår uppgift: Vi ska stärka konstens ställning i Östergötland och möjliggöra för en ny generation att utveckla den vidare. Men vi har också en tredje uppgift, att bidra till att det publika intresset för konstens olika former kvarstår och helst ökar. 

I vårt 102: a verksamhetsår tydliggörs också vår strävan till samverkan. Genom att samarbeta med Region Östergötland och konstinstitutionerna i Östergötland (i Norrköping och Linköping), når vi lättare våra målsättningar. Och det är tillsammans med Östgötadistriktet av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, som vi kan vi bidra till att stärka föreningsrörelsens ställning. Vi vet också att det är tack vare generösa bidrag från fonder och stiftelser som vi kan dela ut stipendier, ge ut konstböcker med fokus på Östergötland och arrangera utställningar - alltsammans viktiga delar av vår verksamhet. Så även i år.

Minst lika viktigt är att vi själva underhåller vår nyfikenhet och kunskap genom resor och studiebesök. Programmet i år, liksom tidigare år, innehåller därför en blandning av medlemsaktiviteter och mer publika arrangemang. Hela fyra resor finns med i vårens program vid sidan av besök på Norrköpings Konstmuseum och en kvällsföreläsning i domkyrkan. Hos SAAB:s konstförening får vi fördjupa oss i koppargrafikens underbara värld, med Stefan Hammenbeck som ansvarig.