Väcker intresset för konst sedan 1921

Välkomna till Östgöta Konstförening. Redan i våras 2023 kom vi överens om att påbörja ett fördjupat samarbete med Saabs Konstförening och Östergötlands museums vänner, samtidigt som vi fortsätter med vårt samarbete med Riksförbundet Sveriges Konstföreningar i Östergötland. Konkret innebär detta att vi öppnar våra program för varandras medlemmar och hoppas därigenom få en ökad tillströmning och inte i onödan behöver ställa in en programpunkt. 

Föreningens
ändamål

Konst

- Att inom Östergötland väcka och utbreda intresse för konst.

Utställningar 

- Att på olika platser anordna utställningar, företrädesvis av levande svenska konstnärers verk. 

Medlemslotteri 

- Att till föreningens medlemslotteri, årligen inköpa konstverk av i första hand i Östergötland verksamma konstnärer.

Stipendier 

- Att genom stipendier uppmuntra förtjänta Östgöta konstnärer.

Konstbildningsverksamhet 

- Att bedriva eller medverka till publikations- och annan konstbildningsverksamhet.

Medlemskap

Som medlem i föreningen får du:

  • en lott i medlemslotteriet
  • rabatt på föreningens utgivna publikationer
  • följa med på våra uppskattade konstresor och ateljébesök
  • delta i våra debatter, föreläsningar, konstvisningar och kurser

Aktuella medlemsavgifter per kalenderår:

  • 250 kronor/medlem
  • 150 kronor för aktiva konstnärer 

Medlemsavgiften betalas in till föreningens Bankgiro

  • Bankgiro 554 - 5975

Bli medlem


Kontakta oss

Östgöta Konstförening

c/o Skådebanan

Drottninggatan 40

58227 Linköping

070 - 589 05 16

Konstföreningen anordnar föreläsningar i samarbete med Folkuniversitetet och utställningar tillsammans med Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.