Välkommen till Östgöta Konstförening!

Väcker intressen för konst sedan 1921

Välkomna till hösten 2023 tillsammans med Östgöta Konstförening. Redan i våras kom vi överens om att påbörja ett fördjupat samarbete med Saabs Konstförening och Östergötlands museums vänner, samtidigt som vi fortsätter med vårt samarbete med Riksförbundet Sveriges Konstföreningar i Östergötland. Konkret innebär detta att vi öppnar våra program för varandras medlemmar och hoppas därigenom få en ökad tillströmning och inte i onödan behöver ställa in en programpunkt. Ni som delgivit oss era mailadresser fick ett första exempel på samarbetet i somras, då vi informerade om den förestående Berlinresan som Saab anordnar i slutet av september. Höstens program kom därför att utgöras av en blandning av inslag från våra respektive föreningar.

Föreningens
ändamål

Konst

- Att inom Östergötland väcka och utbreda intresse för konst.

Utställningar 

- att på olika platser anordna utställningar, företrädesvis av levande svenska konstnärers verk. 

Medlemslotteri 

- Att till föreningens medlemslotteri, årligen inköpa konstverk av i första hand i Östergötland verksamma konstnärer.

Stipendier 

- Att genom stipendier uppmuntra förtjänta Östgöta konstnärer.

Konstbildningsverksamhet 

- Att bedriva eller medverka till publikations- och annan konstbildningsverksamhet.

Medlemskap

Som medlem i föreningen får du:

  • en lott i medlemslotteriet
  • rabatt på föreningens utgivna publikationer
  • följa med på våra uppskattade konstresor och ateljébesök
  • delta i våra debatter, föreläsningar, konstvisningar och kurser

Aktuella medlemsavgifter per kalenderår:

  • 200 kronor för medlemskap
  • 100 kronor för aktiva konstnärer medlemmar i KRO eller motsvarande

  • 100 kronor för familjemedlemmar

Medlemsavgiften betalas in till föreningens PG / BG

  • Bankgiro 554 - 5975

Bli medlem


Kontakta oss

Östgöta Konstförening

Box 232

581 02 Linköping
Sverige

070 - 589 05 16

Konstföreningen anordnar föreläsningar i samarbete med Folkuniversitetet och utställningar tillsammans med Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.