Vår verksamhet

Östgöta Konstförening
verksamhetsplan

GDPR

Information om dataskyddsförordningen

Den 25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft och den ersätter personuppgiftslagen PUL.

Östgöta konstförening vill att du som medlem ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Dina adressuppgifter (inklusive mailadress) används endast för vårt medlemsregister och för att skicka ut information om vad som händer i Östgöta konstförening. Uppgifterna förmedlas inte vidare till någon annan.

Vill du avregistrera dig, går det bra att kontakta oss.