Välkommen till 
Östgöta Konstförening!

Kulturens roll, som en del av yttrandefriheten har aktualiserats under 2022. Frågan om hur långt "armlängds avstånd" sträcker sig i den kommunala kulturpolitiken är fortfarande omtvistad.
Som förening vet vi vår uppgift: Vi ska stärka konstens ställning i Östergötland och möjliggöra för en ny generation att utveckla den vidare. Men vi har också en tredje uppgift, att bidra till att det publika intresset för konstens olika former kvarstår och helst ökar. 

I vårt 102: a verksamhetsår tydliggörs också vår strävan till samverkan. Genom att samarbeta med Region Östergötland och konstinstitutionerna i Östergötland (i Norrköping och Linköping), når vi lättare våra målsättningar. Och det är tillsammans med Östgötadistriktet av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, som vi kan vi bidra till att stärka föreningsrörelsens ställning. Vi vet också att det är tack vare generösa bidrag från fonder och stiftelser som vi kan dela ut stipendier, ge ut konstböcker med fokus på Östergötland och arrangera utställningar - alltsammans viktiga delar av vår verksamhet. Så även i år.

Minst lika viktigt är att vi själva underhåller vår nyfikenhet och kunskap genom resor och studiebesök. Programmet i år, liksom tidigare år, innehåller därför en blandning av medlemsaktiviteter och mer publika arrangemang. Hela fyra resor finns med i vårens program vid sidan av besök på Norrköpings Konstmuseum och en kvällsföreläsning i domkyrkan. Hos SAAB:s konstförening får vi fördjupa oss i koppargrafikens underbara värld, med Stefan Hammenbeck som ansvarig. 


Program

Välkomna till hösten 2023 tillsammans med Östgöta Konstförening. Redan i våras kom vi överens om att påbörja ett fördjupat samarbete med Saabs Konstförening och Östergötlands museums vänner, samtidigt som vi fortsätter med vårt samarbete med Riksförbundet Sveriges Konstföreningar i Östergötland. Konkret innebär detta att vi öppnar våra program för varandras medlemmar och hoppas därigenom få en ökad tillströmning och inte i onödan behöver ställa in en programpunkt. Ni som delgivit oss era mailadresser fick ett första exempel på samarbetet i somras, då vi informerade om den förestående Berlinresan som Saab anordnar i slutet av september. Höstens program kommer därför att utgöras av en blandning av inslag från våra respektive föreningar. 


6 september:
Saabs Konstförening ordnar Konstvandering i Vallastaden, kl. 18.00 med Ann Nord från Linköpings guideklubb och sedan mat på Meetly för den som vill (självkostnadspris). Guidning 80 kr. Läs mer och anmäl dig på Saabs hemsida. Anmälan senast 5 sept.


23 september:
ÖKf ordnar Stockholmsresa till Carl Eldhs ateljè (vid Brunnsviken) och Stadshuset (vid Mälaren, som firar 100 år i år). Kopplingen mellan de två byggnaderna är inte bara den gemensamme arkitekten utan också konsten, vilket också förhoppningsvis kommer att återspeglas i de två guidningarna.

Lunch kan intas till självkostnadspris på Bellevue Café (i närheten av ateljén).

Avfärd från Östergötlands museum, kl. 07.30. Kostnad: 800 kr. Anmälan (helst på SMS) till Rigmor Sörensson Hernborg eller Rose-Marie Boll (se nedan). Senast 15 september.


11 oktober:
Saabs Konstförening ordnar visning av filmen om Göteborgskoloristen Åke Göransson, kl. 17.00-19.00.

Läs mer om arrangemanget på Konsföreningen Saabs hemsida och gör din anmälan, senast 5 oktober.


14 oktober:
Sveriges Konstföreningar i Östergötland ordnar visning av "Lars Kleen - Piranesi" på Norrköpings Konstmuseum och därtill en exklusiv visning av verk ur museets omfattande grafiksamling.

Tid för visning: kl 11.00 Kostnad halv entréavgift. Anmälan görs senast 7 dagar innan till: margaretha.gustavsson@dockebo.se

21 oktober:
Sveriges Konstföreningar tillsammans med ÖKf ordnar föreläsning om "Lambohovs Säteri - ett kulturarv under renovering".

Konsthallschef Lars-Ove Östensson berättar om sitt och andras arbete för att bevara byggnader och vädefull inredning, kl. 14.00 på Passagen.

Fri entré. Anmälan görs senast 16 oktober, till: margaretha.gustavsson@dockebo.se


12 november:
ÖKf inleder trädgårdstemat för höstens kommande resa till Stockholm med föreläsningen "Trädgården-Så mycket mer än bara grönt" av trädgårdsskribenten och fotografen Elisabeth Svalin Gunnarsson.

Fontänen, kl. 14.00. Kaffe och tårta serveras. Kostnad: 200 kr. Anmälan senast 29 oktober till Rigmor Sörensson Hernborg eller Rose-Marie Boll (se nedan).


22 november:
Ökf ordnar Stockholmsresa till två museer:

Först Moderna Museet med guidningar kl. 10.30 och 11.30 av Lotte Laserstein-utställningen, "Ett delat liv". En återupptäckt tysk-svensk konstnär.

Du kan även på egen hand se museets 3:e tematiska utställning "Sju rum och en trädgård" med Rashid Johnson och verk från samlingen. Målare, skulptör och film.

Lunch på museet till självkostnadspris (bord finns bokat från kl. 12.30). Sedan kort promenad (utför) till Nationalmuseum.

Vi får här guidningar av utställningen "Trädgården-Konst och natur under sex sekler". Första guidningen kl. 14.30, nästa kl. 15.00. Vi avrundar med förbokat kaffe före hemresan.

Avfärd från Östergötlands museum sker kl. 07.30. Beräknad hemkomst ca kl. 18.30. Kostnad 950 kr.

Anmälan senast 6 november till Rigmor Sörensson Hernborg eller Rose-Marie Boll (se nedan).


2 december:
Sedvanlig konstutlottning kl. 14.00 på Fontänen i Linköping.

Anmälan till arrangemang ordnade av Konstföreningen Saab görs via deras hemsida och betalning på Bankgiro: 625-8537

Anmälan till arrangemang ordnade av Östgöta Konstförening (ÖKf) görs till Rigmor Sörensson Hernborg (0703-01 12 87) eller Rose-Marie Boll (0730-932079) - helst via SMS, senast 7 dagar före programpunktens datum, om inget annat anges. Avvakta besked om plats innan betalning.
Betalning till Bankgiro: 554-5975