Oförglömliga bilder

Under uppbyggnad

Berit Hyland och Anne-Marie Grubbström avtackas med fanfarer och blommor vid Östgöta Konstförenings årsmöte 2023.